Witaj!


Miło nam, że chcesz zostać użytkownikiem naszej nowej platformy B2B-SimpleAV.
Uzyskanie dostępu wiąże się z koniecznością zawarcia umowy dotyczącej korzystania z serwisu B2B.
Podpisanie nowej umowy dotyczy wszystkich użytkowników.


Partnerzy korzytający z poprzedniej wersji platformy B2B-SimpleAV proszeni są o kontakt ze swoim Opiekunem Handlowym lub biurem SimpleAV.
UWAGA - Państwa dotyczy odrębna wersja umowy.


Nowi Klienci mogą zapoznać się z wzorami umów dotyczących korzystania z serwisu B2B-SimpleAV, które dostępne są tutaj,
a w celu uzyskania dostępu do platformy zapraszamy do kontaktu:

biuro @ simpleav.pl (+48) 71 382 81 00
SimpleAV Sp. z o. o.
Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław
NIP: 899-273-24-13, REGON: 021783514, Nr BDO: 000005967